لینک دانلود فایل(دانلود کد مت لب حل عددی مسئله اویلر یک بعدی (دینامیک گازها))

دانلود کد مت لب حل عددی مسئله اویلر یک بعدی (دینامیک گازها)|1173310|paj|دانلود ,کد ,مت لب, حل, مسئله, اویلر, یک بعدی ,دینامیک گازها,Sod ,shock ,tube
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان دانلود کد مت لب حل عددی مسئله اویلر یک بعدی (دینامیک گازها) آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.معادله مسئله مورد نظر به صورت زیر می باشد: که در آن فشار به صورت زیر تعریف می گردد: مقدار گاما نیز برابر با 1.4 است. شرایط اولیه بر اساس مسئله Sod shock tube تعریف می شود که به صورت زیر می باشد: ..........................................................